Babagan Neng lan Ning

Kerep nemoni panggonan neng karo ning kuwalik walik.

Kowe saiki ning ngendi?

Oleh muring neng ora ngana carane.

 

Nah ayo diudhari mbaka siji.
Ning iku seka ananging (tapi, but).
Neng iku seka eneng, isa uga ana ing.
Nuduhake panggonan.

Dadi ukara neng nduwur sing pener

Kowe saiki neng ngendi?

Oleh muring ning ora ngana carane.

Kira kira ngana iku.

2 thoughts on “Babagan Neng lan Ning”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.